PCBS De Hoekstee

Welkom op de website van PCBS De Hoekstee. Het logo van PCBS De Hoekstee bestaat uit puzzelstukjes. Elke dag, elke week, elke maand en elk jaar wordt er in de klas en op school aan de puzzelstukjes gewerkt, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. De zeven puzzelstukjes staan voor; De Bijbel als inspiratiebron, Veiligheid en geborgenheid, Aandacht voor elk kind, Rust en structuur, Zorg voor kwaliteit, Talenten ontplooien en Opbrengstgericht werken.

Uw kind is wat telt voor ons!

ENGELS IN ALLE GROEPEN

Naast  een goede de beheersing van de Nederlandse taal wordt de Engelse taal steeds belangrijker. Leerlingen krijgen daarom in alle groepen les in het vak Engels.

 PLUSGROEP

De kinderen maken in de plusgroep extra werk buiten de methode. Bij de kleuters staat een ‘Slimme kleuterkist’, waarin veel spellen zitten die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen die extra uitgedaagd kunnen worden.

MUZIEK

De kinderen in groep 5/6 krijgen elke maandagmiddag les van een vakdocent muziek. Ook in andere groepen zal de muziekdocent dit schooljaar muzieklessen gaan geven.

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Wij werken met de methode de Kanjertraining. Kinderen leren hierdoor positief over zichzelf en de anderen te denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress.

Laatste nieuws

Schoolkrant

Onder de link ‘Downloads’ staat de nieuwe schoolkrant.

 • 22 febr 2018

 • Groep 1 t/m 8

Agenda

Maandag:
-Boeken lenen ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6

Dinsdag:
-Adviesgesprekken groep 8

Woensdag:
-Spel- en Boekenplan

Vrijdag:
-Rapporten mee groep 3 t/m 8

 • 18 febr 2018

 • Groep 1 t/m 8

Klassenavond

Vrijdagavond was de jaarlijkse klassenavond van groep 7/8. Het thema was ‘carnaval’. Het was een gezellige avond! De foto’s staan in het fotoalbum.

 • 17 febr 2018

 • Groep 7/8

BEKIJK FOTO’S

Olympische Spelen

De Olympische Spelen zijn begonnen. Soms kunnen we samen kijken naar de wedstrijden. Bekijk de foto’s in het fotoalbum.

 • 14 febr 2018

 • Groep 1 t/m 8

BEKIJK FOTO’S

Online veiligheid

Dinsdag hebben de kinderen uit groep 7/8 een gastles gekregen van bureau Halt. De gastles ging over ‘Online veiligheid’. De kinderen hebben geleerd dat je goed moet nadenken welke foto’s, filmpjes en teksten je op het internet plaatst en wat de gevolgen kunnen zijn. Tijdens de ledenavond van woensdag 21 maart zal er een uitleg gegeven worden aan ouders. Na de voorjaarsvakantie ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Enkele foto’s van de gastles staan in het fotoalbum.

 • 14 febr 2018

 • Groep 7/8

BEKIJK FOTO’S

Gips

De kleuters werken over het thema: ‘Gezondheid’. Vanmiddag heeft de moeder van Linn en Bram bij een aantal kinderen gips om hun arm gedaan. De foto’s staan in het fotoalbum.

 • 12 febr 2018

 • Groep 1/2

BEKIJK FOTO’S

Agenda

Maandag:
-Schoolzwemmen groep 3/4
-Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8

Donderdag:
-Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij.

Vrijdag:
-Klassenavond groep 7/8

 • 11 febr 2018

 • Groep 1 t/m 8

Creatieve middag

De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben op vrijdag de komende weken (afgelopen vrijdag voor het eerst) weer een ‘creatieve middag’. Veel ouders hebben zich opgegeven om te helpen. We zijn hier heel blij mee. De kinderen gaan allerlei leuke creatieve dingen doen, o.a. pizza’s maken (en natuurlijk samen opeten). De foto’s staan in het fotoalbum.

 • 10 febr 2018

 • Groep 5 t/m 8

BEKIJK FOTO’S

Agenda

Maandag:
-Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6

Woensdag:
-Inloop in alle groepen

 • 4 febr 2018

 • Groep 1 t/m 8

Nieuwe tafels en stoelen

Vandaag zijn de nieuwe tafels en stoelen geleverd. Het resultaat is te zien in het fotoalbum.

 

 • 1 febr 2018

 • Groep 1 t/m 8

BEKIJK FOTO’S

Leuke foto’s uit ons fotoalbum

Wij geven les aan uw zoon of dochter!

HENK MARTENS
HENK MARTENSDirecteur & IB-er
ERNA v/d LUGT
ERNA v/d LUGTOnderwijsassistent
WILLEMIEKE SCHOLMAN
WILLEMIEKE SCHOLMANRT-er
JANINE ESHUIS
JANINE ESHUISLeerkracht groep 1 & 2
LINA NOOTER
LINA NOOTERLeerkracht groep 3 & 4
NIENKE HOEKSMA
NIENKE HOEKSMALeerkracht groep 3 & 4
KARIN EKKEL
KARIN EKKELLeerkracht groep 1/2 & 5/6
HARRIET DIJKMAN
HARRIET DIJKMANLeerkracht groep 5 & 6
HENRIETTE TEN BRINKE
HENRIETTE TEN BRINKELeerkracht groep 7 & 8
ALITHA MIDDAG
ALITHA MIDDAGLeerkracht groep 7 & 8

Meld uw zoon of dochter aan bij de Hoekstee!

CONTACT