Afbeelding invoegen

Welkom op onze school
 

Welkom op de site van PCBS De Hoekstee. Het logo van PCBS De Hoekstee bestaat uit puzzelstukjes. Elke dag, elke week, elke maand en

elk jaar wordt er in de klas en op school aan de puzzelstukjes gewerkt,

zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

>> Lees meer


Nieuws                                                            

Agenda

Gastles waterschap Vechtstromen
Maandagmorgen was er in groep 7/8 een gastles van waterschap Vechtstromen. Over twee weken gaat groep 7/8 naar de waterzuivering. Bekijk de foto's van de gastles in het fotoalbum.

Bloembollenactie
Vrijdag hebben de kinderen een formulier en een flyer meegekregen voor de bloembollenactie. Het geld van de bloembollenactie zal dit jaar besteed worden aan een mooi informatiescherm in de hal van de school. Op het scherm zal o.a. te zien zijn welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden, informatie voor ouders en kinderen etc. Ook de opbrengst van de nieuw geplaatste zonnepanelen wordt zichtbaar gemaakt op het scherm. Verder zullen er van het geld nieuwe boeken worden gekocht voor onze schoolbibliotheek 'De Boekstee'. We hopen dat er veel bloembollen verkocht worden. Als je op de link klikt dan kun je de mooie flyer bekijken die de vader van Floris Ringsma heeft gemaakt. Bekijk de flyer van bloembollenactie.
 
Afsluiting project
Vrijdag was de afsluiting van het project 'Voor altijd jong'. 's Morgens waren er veel opa's en oma's om samen met de kinderen oud Hollandse spelletjes te spelen. Om 10.45 uur werden de gouden griffel en het gouden penseel uitgereikt. De winnaars waren Job Wolters, Sem Binnenmars, Manon Berends, Mart Lamberts en Manon Coppelmans. Om 11.30 uur kon iedereen de werkjes in de klassen bekijken. Foto's van de werkjes en foto's die vrijdagmorgen zijn gemaakt staan in het fotoalbum. Veel ouders hebben vrijdag geholpen, hartelijk dank allemaal!

Wissellijsten
De wissellijsten voor het Kulturhus 't SaMENSpel zijn weer vernieuwd. Groep 3/4 heeft ze dit keer gemaakt. De lijsten hangen in school en in het Kulturhus. Bekijk het resultaat in het fotoalbum.
 
Meer foto's herfstdag onderbouw
In het fotoalbum van de herfstdag onderbouw staan nog een aantal nieuwe foto's.

Herfstdag onderbouw
Donderdag was de herfstdag voor de onderbouwgroepen. De groepen 1 t/m 4 zijn naar het Laarbos in Ommen geweest . Ze hebben in het bos leuke spelletjes gespeeld en pannenkoeken gegeten. Alle ouders die meegeholpen hebben, hartelijk dank. De foto's staan in het fotoalbum.
 
Programmeren
De kinderen uit groep 5 t/m 8 doen mee met een pilot programmeren. Dit doen ze door te werken met het programma 'Bomberbot'. Er wordt tijdens het werken met Bomberbot gewerkt aan rekenvaardigheid, kritisch denken en aan de ICT vaardigheden. De pilot duurt ongeveer twee maanden. Foto's staan in het fotoalbum.
 
Juf Karin gaat trouwen
Juf Karin en haar vriend Mark gaan a.s. vrijdag trouwen. Woensdag hebben we juf in het zonnetje gezet! Alle kinderen hebben haar toegezongen en juf heeft een paar mooi cadeaus gekregen. Vrijdag om 14 uur is de kerkdienst in de kerk aan de Geerdijk. Kinderen en ouders van groep 1/2, die het leuk vinden, zijn van harte welkom bij de dienst. Foto's die woensdagmorgen zijn gemaakt staan in het fotoalbum. We wensen juf Karin en Mark een fijne dag toe!

Herfstdag bovenbouw
Dinsdag was de herfstdag voor de bovenbouwgroepen. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben samen met een boswachter door het bos bij De Oldemeijer gelopen. Daarna mochten ze zelf aan het werk op de heide. Alle ouders die geholpen hebben, hartelijk dank! Bekijk de foto's in het fotoalbum.

Onderzoek taalontwikkeling kleuters

Dion Veurink en Dagmar Bakhuis zitten op het Vechtdal College in Hardenberg en zijn bezig met een onderzoek over de invloed van voorlezen op de taalontwikkeling van kleuters. Voor het onderzoek hebben ze een enquête gemaakt met daarin vragen over de taalontwikkeling bij kleuters. Als u op de link klikt dan kunt u de enquête bekijken en invullen. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Namens Dion en Dagmar hartelijk dank voor het invullen!


26 okt:

Spel- en Boekenplan

27 okt:
Studiemiddag leerkrachten
Kinderen 's Middags vrij
 


Klasbord
  Overige informatie
Klasbord
Naast de nieuwsbrief, de website en Twitter kunt u nu ook gebruik maken van Klasbord. Via Klasbord krijgt u direct informatie uit de groepen zelf. Op Klasbord worden berichten en foto’s geplaatst die te maken hebben met de groep. U kunt hierbij denken aan belangrijke data, repetities, een foto tijdens de les of activiteit, etc. Klasbord is geen open website, maar een beveiligde omgeving, waarin alleen u als ouders kunt inloggen. U kunt alleen inloggen in de groep van uw zoon of dochter.


Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
Bekijk ons op twitter   Afbeelding invoegen