PCBS De Hoekstee

Welkom op de website van PCBS De Hoekstee. Het logo van PCBS De Hoekstee bestaat uit puzzelstukjes. Elke dag, elke week, elke maand en elk jaar wordt er in de klas en op school aan de puzzelstukjes gewerkt, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. De zeven puzzelstukjes staan voor; De Bijbel als inspiratiebron, Veiligheid en geborgenheid, Aandacht voor elk kind, Rust en structuur, Zorg voor kwaliteit, Talenten ontplooien en Opbrengstgericht werken.

Uw kind is wat telt voor ons!

ENGELS IN ALLE GROEPEN

Naast  een goede de beheersing van de Nederlandse taal wordt de Engelse taal steeds belangrijker. Leerlingen krijgen daarom in alle groepen les in het vak Engels.

 PLUSGROEP

De kinderen maken in de plusgroep extra werk buiten de methode. Bij de kleuters staat een ‘Slimme kleuterkist’, waarin veel spellen zitten die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen die extra uitgedaagd kunnen worden.

MUZIEK

De kinderen in groep 5/6 krijgen elke maandagmiddag les van een vakdocent muziek. Ook in andere groepen zal de muziekdocent dit schooljaar muzieklessen gaan geven.

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Wij werken met de methode de Kanjertraining. Kinderen leren hierdoor positief over zichzelf en de anderen te denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress.

Laatste nieuws

Vakantie

Het is zomervakantie. Op maandag 26 augustus begint de school weer. Allemaal een fijne vakantie toegewenst!

 • 13 juli 2019

 • Groep 1 t/m 8

Slotfeestdag

Vandaag was het de slotfeestdag. Het thema was ‘Kunst’. De kinderen hebben o.a. schilderijen en muziekinstrumenten gemaakt. Ook hebben ze gedanst en er was een graffiti workshop voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 8. De kunstwerken zijn erg mooi geworden! Om 15.00 uur was er een afsluitende borrel georganiseerd door het bestuur. Alle ouders die geholpen hebben, hartelijk dank! De foto’s van deze leuke dag staan in het fotoalbum. Op onze facebookpagina staan twee filmpjes.

 • 11 juli 2019

 • Groep 1 t/m 8

BEKIJK FOTO’S

Musical en afscheid groep 8

Maandag om 17.00 uur hebben alle leerkrachten samen met de kinderen uit groep 8 gegeten op school. Iedereen had iets lekkers meegenomen. Om 19.00 uur begon de musical ‘De beer is los’ van groep 7/8. Veel ouders, opa’s en oma’s hebben naar de musical gekeken. Nadat de musical was afgelopen zijn de kinderen uit groep 8 samen met hun ouders en leerkrachten naar school gegaan om afscheid te nemen. Alle kinderen werden toegesproken en toegezongen. Het was een gezellige dag! Vandaag hebben de kinderen uit groep 8 getrakteerd in alle groepen en hebben ze gezwommen. Na het zwemmen hebben ze gegeten bij de Mac Donalds. We wensen Stijn, Frits, Tess, Jade, Dustin, Sven en Yara veel succes op het voorgezet onderwijs! Bekijk alle foto’s van gisteren en vandaag in het fotoalbum. Bekijk twee leuke filmpjes van de musical op onze facebookpagina.

 • 9 juli 2019

 • Groep 7/8

BEKIJK FOTO’S

Agenda

Maandag:
-Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
-Om 17.00 uur gaat groep 8 samen met de leerkrachten eten op school.
-Om 19.00 uur begint de feestavond. Groep 7/8 voert de musical ‘De beer is los’ op.
-Om 20.30 uur is het afscheid op school van groep 8.

Dinsdag:
-School begint om 9.30 uur.
-Om 10.30 uur gaat groep 8 een leuke afsluitende activiteit doen.

Woensdag:
-Wisselmorgen. Alle kinderen gaan om 10.45 uur in hun nieuwe groep kijken.

Donderdag:
-School begint om 10.30 uur.
-Slotfeestdag. We gaan op een leuke manier het schooljaar afsluiten. Het thema is ‘Kunst’.
-Om 15.00 uur is er een borrel georganiseerd door het bestuur.

Vrijdag:
-Om 10.30 uur begint voor alle kinderen de zomervakantie.

 • 12 juli 2019

 • Groep 1 t/m 8

Afscheid juf Harriet

Vandaag was de laatste dag op school voor juf Harriet. Volgende week begint haar zwangerschapsverlof. Bij de kleuters en in groep 5/6 zijn vandaag foto’s gemaakt. De kinderen uit groep 5/6 hadden vanmiddag lekkere hapjes meegenomen voor een high tea. We wensen juf Harriet een goed verlof! Bekijk de foto’s in het fotoalbum.

 • 5 juli 2019

 • Groep 1/2 en 5/6

BEKIJK FOTO’S

Plusgroep onderbouw

Donderdag was er weer een plusgroep onderbouw. De kleuters hebben een spel gespeeld en de kinderen uit groep 3/4 hebben een kompas gemaakt en gekeken welke materialen magnetisch zijn. Bekijk de foto’s in het fotoalbum.

 • 5 juli 2019

 • Groep 1 t/m 4

BEKIJK FOTO’S

Groep 1/2 in de speeltuin

De kleuters zijn vandaag naar de speeltuin geweest. Bekijk de foto’s in het fotoalbum.

 • 3 juli 2019

 • Groep 1/2

BEKIJK FOTO’S

Stop-motion gemaakt door Tom, Mark en Lise

Tom, Mark en Lise hebben de afgelopen weken veel foto’s van LEGO gemaakt. Ze hebben daarna van de foto’s een Stop-motion animatie gemaakt. Deze is goed gelukt! Bekijk het resultaat op onze facebookpagina. Bekijk de Stop-motion animatie

 • 3 juli 2019

 • Groep 5/6

Ouderpanel

Vorige week was er weer een ouderpanel. Als u op de link klikt dan kunt u het verslag lezen. Bekijk het verslag van het ouderpanel. Het verslag is ook te lezen onder de link ‘downloads’.

 • 1 juli 2019

 • Groep 1 t/m 8

Agenda

Maandag t/m vrijdag:
-Tien-minuten-gesprekken op verzoek van de leerkracht

Dinsdag:
-Groep 2 gaat kijken in groep 3
-Schoonmaakavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

Woensdag:
-Groep 8 gaat kijken op het Vechtdal College

Donderdag:
-Rapport mee

 • 1 juli 2019

 • Groep 1 t/m 8

Sportdag onderbouw

Vanmorgen was de sportdag voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen hebben spelletjes gespeeld op het sportveld in Beerzerveld. Alle ouders die geholpen hebben, hartelijk dank! Bekijk de foto’s in het fotoalbum.

 • 28 juni 2019

 • Groep 1 t/m 4

BEKIJK FOTO’S

Groep 2 naar groep 3

Om alvast een beetje te wennen hebben de kinderen uit groep 2 vanmorgen een kijkje genomen in groep 3. A.s. dinsdag gaan ze dat nog een keer doen.

 • 27 juni 2019

 • Groep 2

BEKIJK FOTO’S

Waterfeest en zwemmen

Het was vandaag een warme dag. Groep 5 t/m 8 is daarom om 10.30 uur vertrokken naar Den Ham om lekker te zwemmen in zwembad ‘De groene jager’. De kleuters en groep 3/4 hebben vanmiddag waterspelletjes gespeeld op het schoolplein. Ook trakteerde de activiteitencommissie nog op heerlijke ijsjes. Alle ouders die gereden hebben of een lekker ijsje gebracht hebben, hartelijk dank! Bekijk de foto’s van deze leuke dag in het fotoalbum.

 • 26 juni 2019

 • Groep 1 t/m 8

BEKIJK FOTO’S

Agenda

Dinsdag:
-De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan zwemmen in zwembad ‘De groene jager’ in Den Ham.
-De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 gaan waterspelletjes spelen.
-Het ouderpanel

Donderdag:
-Groep 2 gaat kijken in groep 3.

Vrijdag:
-Sportdag onderbouw

 • 24 juni 2019

 • Groep 1 t/m 8

Kabouterpad

Groep 8 heeft de afgelopen weken samen met juf Annaï een kabouterpad gemaakt. Vanmorgen hebben ze het kabouterpad uitgezet op het schoolplein en konden de kleuters de spelletjes, onder begeleiding van de kinderen uit groep 8, spelen. Bekijk de foto’s in het fotoalbum.

 • 20 juni 2019

 • Groep 1/2 en groep 8

BEKIJK FOTO’S

Sollicitatie en formatiebrief

Zoals u hebt kunnen lezen waren wij op zoek naar een nieuwe leerkracht voor groep 1/2.  De sollicitatiecommissie is blij u te kunnen melden dat we erin geslaagd zijn deze vacature te vervullen. Na de zomervakantie zal Jessica Wolters bij ons op De Hoekstee beginnen in groep 1/2. Onder de link staat de formatiebrief met de indeling van de groepen voor het nieuwe schooljaar. Lees de ‘formatiebrief’

 • 19 juni 2019

 • Groep 1 t/m 8

Weekopening door groep 8

Elke maandag openen we samen de week in het lokaal van groep 7/8. We zingen samen, we staan stil bij de regels van de Kanjertraining, er wordt geld ingezameld voor de zending en de jarigen worden in het zonnetje gezet. Aan het einde van elk schooljaar verzorgen de kinderen uit groep 8 voor één keer de weekopening. Dit hebben ze vanmorgen gedaan. Bekijk de foto’s in het fotoalbum.

 • 17 juni 2019

 • Groep 8

BEKIJK FOTO’S

Plusgroep

Vorige week donderdag is de plusgroep weer bij elkaar gekomen. Ze hebben verschillende proefjes uitgevoerd die te maken hebben met geluid. Bekijk de foto’s in het fotoalbum.

 • 17 juni 2019

 • Groep 5 t/m 8

BEKIJK FOTO’S

Agenda

Maandag t/m vrijdag:
-Boeken en tasjes van de ‘De Boekstee’ en van het Spel- en Boekenplan kunnen deze week worden ingeleverd.

 • 17 juni 2019

 • Groep 1 t/m 8

Gymnastiek

Vanmorgen hebben o.a. de kleuters weer gymles gehad van meester Kenny. Bekijk alle foto’s in het fotoalbum.

 • 12 juni 2019

 • Groep 1/2

BEKIJK FOTO’S

Agenda

Maandag:
-Vrije dag

Dinsdag:
-Inloop in alle groepen

 • 9 juni 2019

 • Groep 1 t/m 8

Maandvoorstelling groep 3/4

Vanmorgen was de maandvoorstelling van groep 3/4. De kinderen hebben o.a. een prentenboek uitgebeeld en ze hebben voorbeelden van verschillende sporten laten zien. Bekijk de foto’s in het fotoalbum.

 • 7 juni 2019

 • Groep 3/4

BEKIJK FOTO’S

ANWB Streetwise

Vandaag is ANWB Streetwise bij ons op school geweest. ANWB Streetwise is een praktische training in verkeersvaardigheid, ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Groep 1/2 heeft o.a. geleerd om goed over te steken bij een zebrapad en ze hebben de verkeersborden bekeken. Groep 3/4 heeft o.a. gefietst in de gymzaal en geleerd om goed uit te kijken en te stoppen voor het rode licht en een zebrapad. Ook kregen ze allemaal een mooie helm mee naar huis. Op het kerkplein stond een auto waarin de kinderen van groep 5/6 mochten plaatsnemen. Ze hebben o.a. geleerd hoe lang een remweg kan zijn. Groep 7/8 heeft behendigheidsoefeningen gedaan op de fiets en op een elektrische step.  Bekijk alle foto’s in het fotoalbum. Op onze facebookpagina staan twee leuke filmpjes.

 • 5 juni 2019

 • Groep 5 t/m 8

BEKIJK FOTO’S

Plusgroep

Dinsdag is de plusgroep weer bij elkaar gekomen. De kinderen hebben de afgelopen weken hun eigen hotelkamer ontworpen. Ook hebben ze uitgerekend wat de kosten zijn en welke inkomsten daar dan tegenover moeten staan. Ze hebben hiervoor ook een bezoek gebracht aan ‘Hotel-café-restaurant Beerzerveld’. De familie Alberts heeft ze tijdens dit bezoek o.a. de hotelkamers laten zien. Het ontwerp en de begroting heeft de plusgroep dinsdag gepresenteerd in de groepen 5/6 en 7/8. Bekijk de foto’s in het fotoalbum.

 • 5 juni 2019

 • Groep 5 t/m 8

BEKIJK FOTO’S

Agenda

Maandag:
-‘s Middags zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten.

Woensdag:
-ANWB Streetwise komt bij ons op school. In alle groepen worden er ‘s morgens verkeerslessen gegeven.
-Spel- en Boekenplan

Vrijdag:
-Maandvoorstelling groep 3/4. Alle ouders van de kinderen uit groep 3/4 zijn om 11.30 uur van harte welkom in de gemeenschapsruimte.

 • 3 juni 2019

 • Groep 1 t/m 8

Vacature

Als je op de link klikt kun je meer informatie lezen over de vacature voor groep 1/2 op de donderdag en vrijdagmorgen per 1 augustus 2019 met mogelijkheden tot uitbreiding per januari 2020. Bekijk de advertentie.

 • 29 mei 2019

 • Groep 1/2

Schoolreisje groep 3 t/m 6

Vandaag zijn de kinderen uit de groepen 3 t/m 6 op schoolreisje geweest naar het Dolfinarium in Harderwijk. Het was een leuke dag! Bekijk alle foto’s in het fotoalbum. Op onze facebookpagina staat een leuk filmpje.

 • 29 mei 2019

 • Groep 3 t/m 6

BEKIJK FOTO’S

Schoolreisje groep 1/2

Vandaag zijn de kleuters op schoolreisje geweest naar ‘Cobus Speelkasteel’ in Rheeze. Ze hebben een leuke dag gehad! Alle ouders die gereden hebben hartelijk dank! Bekijk alle foto’s in het fotoalbum.

 • 27 mei 2019

 • Groep 1/2

BEKIJK FOTO’S

Agenda

Maandag:
-De kleuters gaan op schoolreisje naar ‘Cobus Speelkasteel’ in Rheeze. De kleuters vertrekken om 9.00 uur en zijn om 14.30 uur weer op school.
-Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 7/8
-Start nieuw thema ‘Alles-in-1’ project ‘Kunst’

Woensdag:
-Groep 3 t/m 6 gaat op schoolreisje naar het Dolfinarium in Harderwijk. Ze vertrekken om 8.45 uur en zijn om 16.30 uur weer terug in Beerzerveld.

Donderdag en vrijdag:
-Hemelvaart en een vrije dag.

 • 26 mei 2019

 • Groep 1 t/m 8

Prachtige score IEP Eindtoets

De uitslag van de IEP Eindtoets is bekend. We zijn blij om te melden dat we als school ruim boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord! De schoolscore is 90. Het landelijk gemiddelde is 81. Op alle vakgebieden (rekenen, taal en lezen) scoren we boven het landelijk gemiddelde. De kinderen in groep 8 hebben allemaal, op hun eigen niveau, prima gescoord. We zijn hier natuurlijk erg trots op!

 • 21 mei 2019

 • Groep 8

BEKIJK FOTO’S

Leuke foto’s uit ons fotoalbum

Wij geven les aan uw zoon of dochter!

HENK MARTENS
HENK MARTENSDirecteur & IB-er
ERNA v/d LUGT
ERNA v/d LUGTOnderwijsassistent
JANINE ESHUIS
JANINE ESHUISLeerkracht groep 1 & 2
JESSICA WOLTERS
JESSICA WOLTERSLeerkracht groep 1 & 2
LINA NOOTER
LINA NOOTERLeerkracht groep 3 & 4
NIENKE HOEKSMA
NIENKE HOEKSMALeerkracht groep 3 & 4
KARIN EKKEL
KARIN EKKELLeerkracht groep 5/6
HARRIET DIJKMAN
HARRIET DIJKMANLeerkracht groep 5/6
ALITHA MIDDAG
ALITHA MIDDAGLeerkracht groep 7 & 8
HENRIETTE TEN BRINKE
HENRIETTE TEN BRINKELeerkracht groep 7 & 8
GERDA WAGTER
GERDA WAGTERRT-er
ALINDA MARS
ALINDA MARSVakdocent muziek
KENNY LEFERINK
KENNY LEFERINKVakdocent gymnastiek

Meld uw zoon of dochter aan bij de Hoekstee!

CONTACT