Onze speerpunten

 • Aandacht voor elk kind

  Goed onderwijs en bijzondere aandacht voor elk kind. Dat vinden wij op De Hoekstee belangrijk. De groepen zijn klein en elke dag is er een extra leerkracht, een leraar-ondersteuner en/of onderwijsassistent aanwezig.

 • De bijbel als inspiratiebron

  In de dagelijkse lessen godsdienstige vorming zijn Bijbelverhalen belangrijk. Met die verhalen willen wij kinderen helpen om met respect naar zichzelf en naar anderen, naar God en de wereld te kijken.

 • Rust en structuur

  Rust en structuur zijn belangrijke elementen bij het bevorderen van een goede ontwikkeling van een kind.

 • Veiligheid en geborgenheid

  Wij proberen op school een sfeer van veiligheid en geborgenheid te creëren voor ieder kind. Wij werken met sociaal emotionele regels van de ‘Kanjertraining’. Naast de ‘Kanjertraining’ werken we met het ‘Rots en Water’ programma. Op deze manier leren de kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan. Er wordt bij ons op school veel aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag.

 • Zorg voor kwaliteit

  Kwaliteitszorg betekent voor ons systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’.

 • Opbrengstgericht

  Een goede zorgstructuur, waarin alle leerlingen worden gevolgd. De opbrengsten worden gevolgd op leerling-, groeps- en schoolniveau.

 • Ontplooien van talent

  Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen. Op vrijdag is er regelmatig een maandvoorstelling. Er is aandacht voor creatieve ontwikkeling: handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en techniek. We hebben een plusklas voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.