Onze speerpunten

 • Aandacht voor elk kind

  Goed onderwijs en bijzondere aandacht voor elk kind. Dat vinden wij op De Hoekstee belangrijk.

 • De bijbel als inspiratiebron

  In de dagelijkse lessen godsdienstige vorming zijn Bijbelverhalen belangrijk. Met die verhalen willen wij kinderen helpen om met respect naar zichzelf en naar anderen, naar God en de wereld te kijken.

 • Rust en structuur

  Rust en structuur zijn belangrijke elementen bij het bevorderen van een goede ontwikkeling van een kind.

 • Veiligheid en geborgenheid

  Wij proberen op school een sfeer van veiligheid en geborgenheid te creëren voor ieder kind. Wij werken met sociaal emotionele regels en de ‘Kanjertraining’. Op deze manier leren de kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan. Er wordt bij ons op school veel aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag.

 • Zorg voor kwaliteit

  Kwaliteitszorg betekent voor ons systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’.

 • Opbrengstgericht

  Een goede zorgstructuur, waarin alle leerlingen worden gevolgd. De opbrengsten worden gevolgd op leerling-, groeps- en schoolniveau.

 • Ontplooien van talent

  Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen. Op vrijdag is er regelmatig een maandvoorstelling. Er is aandacht voor creatieve ontwikkeling: handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en techniek. We hebben een plusklas voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

1Z0-547 Exam HP2-B46 Exam PDF HP0-263 PDF FN0-405 Certification 050-876-CNI(3000) Study Guide 1Z0-532 Exam PDF 000-365 Exam PDF COG-385 VCE C6010-G42 Certification ZJN0-643 Exam 251-251 Exam 220-601 Exam PDF 1Z1-895 Exam 000-572 Certification 010-010 Exam PDF 1Z1-898 Exam MB3-234 VCE 250-410 Study Guide CTS IT Exam C2090-422 Dumps HP0-M46 Exam EH0-100 Study Guide 310-066 VCE HHS Exam PDF 310-025 Dumps C2180-184 PDF 70-470 VCE 1Z0-561 IT Exam 700-601 Exam PDF 1Z1-140 Exam PDF C2180-376 Dumps 1Y0-610 PDF C4090-452 Study Guide MK0-201 Exam PDF 300-075 Dumps 1Z1-863 IT Exam C2150-533 Exam E20-329 VCE JN0-561 IT Exam HP2-Z32 VCE 98-349 VCE 1Z0-042 Dumps C2010-659 IT Exam VCP550 Exam 642-162 Exam 9A0-150 Dumps 3100 Exam PDF HC-035-620-CHS IT Exam 74-325J Certification CLAD Exam C4040-122 Study Guide SY0-201 Dumps GB0-190-CN VCE