Waarom onze school?

Extra begeleiding

We zijn een school met kleine klassen. Daarnaast is er elke dag een extra leerkracht, een leraar-ondersteuner en/of onderwijsassistent aanwezig. Op deze wijze kunnen we kinderen individueel begeleiden of een groep splitsen waardoor de leerkracht aan een kleine groep kinderen les kan geven. Bekijk het formatieoverzicht 2023-2024 met het overzicht ‘extra ondersteuning’.

HARRIE DIJKMAN
HARRIE DIJKMANEXTRA LEERKRACHT (REMEDIAL TEACHER MAANDAG)
JESSICA WOLTERS
JESSICA WOLTERSEXTRA LEERKRACHT (REMEDIAL TEACHER DINSDAGMORGEN)
LINA NOOTER
LINA NOOTEREXTRA LEERKACHT (REMEDIAL TEACHER WOENSDAG)
ALITHA MIDDAG
ALITHA MIDDAGEXTRA LEERKRACHT (REMEDIAL TEACHER 1 KEER IN DE 14 DAGEN OP WOENSDAG)
HENRIETTE TEN BRINKE
HENRIETTE TEN BRINKEEXTRA LEERKRACHT (REMEDIAL TEACHER 1 KEER IN DE 14 DAGEN OP WOENSDAG)
ERNA V/D LUGT
ERNA V/D LUGTLERAAR-ONDERSTEUNER (DINSDAG EN DONDERDAG)
MARIT LIGTENBERG
MARIT LIGTENBERGONDERWIJSASSISTENT (WOENSDAG, DONDERDAGOCHTEND en VRIJDAG
HILDE HARINGMAN
HILDE HARINGMANEXTRA LEERKRACHT (REMEDIAL TEACHER DONDERDAG- EN VRIJDAGOCHTEND)
NIENKE HOEKSMA
NIENKE HOEKSMAEXTRA LEERKRACHT (REMEDIAL TEACHER 1 KEER IN 3 WEKEN OP DONDERDAGMIDDAG)
HARRIET DIJKMAN
HARRIET DIJKMANEXTRA LEERKRACHT (REMEDIAL TEACHER VRIJDAGOCHTEND)

Sociale vaardigheden

Wij werken met de methode ‘De Kanjertraining’. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.  De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en wil pestgedrag voorkomen.

Naast de ‘Kanjertraining’ werken we met het ‘Rots en Water’ programma. Dit programma bevordert de positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties van leerlingen.

Zowel  de lessen van de ‘Kanjertraining’ als die van ‘Rots en Water’ dragen bij aan een positieve sfeer in de klas. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en met respect een ander te benaderen.

Plusgroep

Alle leerkrachten vullen van alle kinderen een hoogbegaafdheids signaleringslijst in. Kinderen die meer aankunnen worden op bepaalde momenten begeleid buiten de groep met plustaken. Hiervoor is een hoogbegaafdheidbeleid gemaakt. Hierin staan criteria waar kinderen aan moeten voldoen om te kunnen deelnemen aan de plusgroep en op welke manier deze kinderen worden uitgedaagd. Juf Nienke geeft les aan de plusgroep onderbouw. Juf Henriette geeft les aan de plusgroep bovenbouw.

Engels in alle groepen

Leerlingen krijgen in alle groepen les in het vak Engels. Dat verbetert de aansluiting op het voortgezet onderwijs. In de onderbouwgroepen krijgen de kinderen het vak Engels spelenderwijs aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van liedjes en spelletjes.

Doelen:
-De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.
-De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of te geven.
-De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.
-De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken.

Gymnastiek

Elke week worden de gymnastieklessen gegeven door een vakdocent gymnastiek. Vakdocent Ivar Schuttemaat geeft elke dinsdag gymles aan de groepen 1 t/m 8.

Muziek

We besteden veel aandacht aan het vak muziek. De muzieklessen worden gegeven door vakdocent muziek Rico Pullen en door docenten van Popschool Twenterand.

Popschool Twenterand geeft muziek workshops in alle groepen. Rico Pullen geeft muzieklessen in alle groepen. Het hele schooljaar worden er structureel muzieklessen gegeven in de groepen 1 t/m 8.

Tablets en chromebooks

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 werken met chromebooks. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 maken op hun eigen niveau de rekensommen en taalopgaven op de tablet met behulp van het programma Snappet.

De voordelen van het werken met Snappet zijn:
-Kinderen die meer aankunnen krijgen uitdagende opdrachten.
-Kinderen die moeite hebben krijgen opgaven aangepast aan hun niveau.
-Kinderen doen hierdoor allemaal succeservaringen op.
-Kinderen die meer aankunnen hoeven niet te wachten. Na de instructie kunnen ze direct aan het werk.
-De tablet houdt bij welke opgaven en opdrachten kinderen al kunnen. De tablet biedt hierdoor steeds nieuwe opgaven aan net boven het niveau van een leerling.
-De leerkracht kan kinderen snel helpen doordat hij op zijn computer ‘live’ ziet welke fouten kinderen maken.
-Kinderen krijgen direct feedback van de tablet. Dit werkt motiverend.
-Uit onderzoeken van de universiteiten in Twente en Nijmegen blijkt dat de resultaten omhoog gaan.

Lezen

We werken volgens een ‘leesplan’. In het leesplan staat o.a. hoe we het lezen bevorderen bij kinderen, zowel op school als thuis. We hebben onze eigen bibliotheek ‘De Boekstee’ op school. De collectie wordt elk half jaar ververst. De kinderen mogen de boeken meenemen naar huis. Op school tijdens de lessen maken we natuurlijk ook gebruik van de bibliotheek.

In de groepen  5 t/m 8 gebruiken we het programma Alinea. Alinea is een programma op de computer dat alle digitale teksten voorleest.  Kinderen die moeite hebben met lezen en spellen of dyslectisch zijn hebben hier veel baat bij.

In groep 3 werken we met de nieuwe methode van Veilig leren lezen. De opdrachten worden zowel op papier als digitaal gemaakt. Deze digitale opdrachten kunnen, voor zowel spelling als lezen, op elke leerling individueel worden afgestemd. Elke leerling in groep 3 kan zo op zijn eigen werkplek de digitale opdrachten maken. Op deze wijze is er geen tijdverlies en kan het optimale rendement bereikt worden.

Thematisch werken

We werken, in de groepen 4 t/m 8, met de methode Alles-in-1. Dit is een methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, natuur en Engels, waarin in vier jaar tijd 20 projecten worden behandeld.

De thema’s waarover gewerkt wordt zijn in groep 4 anders dan in de groepen 5 t/m 8. De groepen 5 t/m 8 werken altijd over hetzelfde thema. Op deze manier kunnen de kinderen uit groep 5/6 ook samenwerken met kinderen uit groep 7/8. Hieronder staat een overzicht van alle 20 thema’s.

Coöperatieve werkvormen

Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.

N.a.v. de Kanjertraining, Rots en Water en coöperatief leren werken we in elke groep met maatjes. De kinderen hebben allemaal een maatje, waarmee ze op bepaalde momenten van de dag samenwerken of samen een bepaalde activiteit uitvoeren. Na een periode van een aantal schoolweken wordt er gerouleerd.