Alle leerkrachten hebben de scholing coöperatief leren gevolgd. Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan.

De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel.

N.a.v. de Kanjertraining en coöperatief leren werken we in elke groep met maatjes. De kinderen hebben allemaal een maatje, waarmee ze op bepaalde momenten van de dag samenwerken of samen een bepaalde activiteit uitvoeren. Na een periode van een aantal schoolweken wordt er gerouleerd. Hoe vaak er gerouleerd wordt is afhankelijk van de groepsgrootte.