Een goede beheersing van de Nederlandse taal is onmisbaar om aan de samenleving te kunnen deelnemen. Daarom blijft Nederlands in toekomstgericht onderwijs een kernvak.

Naast Nederlands wordt de Engelse taal steeds belangrijker. Leerlingen komen bijna dagelijks met het Engels in aanraking via media en games. Leerlingen krijgen daarom in alle groepen les in het vak Engels. Dat verbetert de aansluiting op het voortgezet onderwijs, waar Engels al een kernvak is. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leerlingen die al op jonge leeftijd Engels leren communicatief vaardiger zijn dan andere leerlingen. Het aanleren van de Nederlandse taal wordt daarbij niet gehinderd, ook als Nederlands niet de moedertaal is.

Doelen
-De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.
-De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of te geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.
-De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige
woorden over alledaagse onderwerpen.
-De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.

In de onderbouwgroepen krijgen de kinderen het vak Engels spelenderwijs aangeboden. Het doel is dat ze een positieve houding ontwikkelen t.o.v. het leren van Engels vanuit de ontwikkelingsfase van de kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van liedjes en spelletjes.