Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft ons een subsidie toegekend waardoor we de komende jaren extra muzieklessen kunnen geven. De muzieklessen zullen gegeven worden door vakdocenten muziek.

De komende jaren gaan we het volgende doen:
-In alle groepen worden instrumenten systematisch in de muzieklessen gebruikt:
Voor de groepen 1 t/m 4 is de doelstelling dat de kinderen gebruik maken van verschillende ’kleine’ instrumenten. Ook bewegen op muziek komt veel aan bod in deze groepen. De kinderen leren dat muziek snel, langzaam, kort, lang, hoog of laag kan zijn. De kinderen gaan experimenterend te werk.
-In groep 3/4 leren de kinderen eenvoudige notatievormen, die gebruikt kunnen worden om muziek mee te spelen en/of te ontwerpen, of ter ondersteuning van het muziek beluisteren.
-In groep 5 maken de kinderen kennis met veel verschillende instrumenten die aangeboden worden door Stichting Hafabra. De lessen worden uitgevoerd door instrumentdocenten die via Hafabra naar de school komen.
-Aan het eind van groep 5 kunnen de kinderen een instrument kiezen dat ze willen leren bespelen. Dat kan na schooltijd bij de plaatselijke muziekvereniging ‘De Broederband’, die is aangesloten bij Hafabra.
-Daarnaast leren de kinderen dat er verschillende culturen, muziekstijlen en genres zijn en kunnen hier onderscheid tussen maken. De kinderen leren in groepjes muziek ontwerpen en uit te voeren.
-In de groepen 6 t/m 8 zullen er ook regelmatig muzieklessen gegeven worden door geschoolde muziekdocenten.
-De leerkrachten van De Hoekstee zullen ondersteuning krijgen van de vakdocenten muziek zodat ze zelf goede muzieklessen kunnen geven waarbij de SLO kerndoelen centraal staan.

Daarnaast krijgen de kinderen vanaf groep 5, op vrijwillige basis, elke dinsdag en/of donderdag om 12.45 uur les van de muziekvereniging De Broederband. U kunt uw kind hiervoor opgeven bij de leerkracht.