Op PCBS De Hoekstee proberen we het maximale uit de kinderen te halen. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor kinderen die moeite hebben om de lesstof zich eigen te maken, maar ook voor kinderen die meer aankunnen. De kinderen die meer aankunnen krijgen tijdens de les extra werk of werken op hun eigen niveau binnen de methode. Ook hebben we een plusgroep om deze kinderen nog meer uit te dagen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 hebben we twee geschoolde hoogbegaafdheidspecialisten in ons team. Juf Henriette en juf Alitha hebben hiervoor een opleiding gevolgd. Vanaf het schooljaar 2016-2017 wordt er van alle kinderen een hoogbegaafdheids signaleringslijst ingevuld. Kinderen die meer aan kunnen worden dan begeleid buiten de groep met plustaken. Hiervoor is een hoogbegaafdheidbeleid gemaakt, waarin duidelijke criteria staan waar kinderen aan moeten voldoen om in de plusgroep te komen en op welke manier deze kinderen worden uitgedaagd. De kinderen maken in de plusgroep extra werk buiten de methode. U kunt hierbij denken aan het uitdiepen van een bepaald onderwerp dat aansluit bij de belevingswereld van het kind en dat vervolgens aan elkaar of aan de klas wordt gepresenteerd. Ook wordt er gewerkt met het ‘Grote vooruitwerklabboek’ voor hoogbegaafde kinderen. Bij de kleuters staat een ‘Slimme kleuterkist’, waarin veel spellen zitten speciaal ontwikkeld voor kinderen die extra uitgedaagd kunnen worden. Het doel van de plusgroep en het hoogbegaafdheidbeleid is dat kinderen uitgedaagd blijven om te leren. Er wordt aangesloten bij het niveau van elke leerling. De kinderen worden zowel cognitief als sociaal emotioneel uitgedaagd.