Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met de Kanjertraining. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en wil pestgedrag voorkomen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en met respect een ander te benaderen. De methode bevordert het actieve burgerschap en de sociale integratie. De sociale competenties worden bijgehouden via het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVas). In alle groepen worden er lessen uit deze methode gegeven. Alle leerkrachten en onderwijsassistent zijn geschoold en gediplomeerd als Kanjercoach.